KONTAKT

ADRESA: FERENCA SEPA 3, 24 000 SUBOTICA

TELEFON: 063/16 59 962 (KSENIJA ROMIĆ)

MATIČNI BROJ: 08106525

PIB: 101748298

BROJ ŽIRO RAČUNA: 325-9500600036752-83