Uprava

 

Predsednik kluba

DAMIR ŠABIĆ

 

Potpredsednik kluba

STEVA ORLOVIĆ

Počasni sudija DANJI KAROLJ

Počasni sudija

DANJI KAROLJ

 

Operativni trener BALAŽ ZOLTAN

Operativni trener

BALAŽ ZOLTAN

 

Operativni trener ŠTEFANEK STOJAN

Operativni trener

ŠTEFANEK STOJAN

 

trener KIŠ MIHALJ

Trener

KIŠ MIHALJ

 

trener SANTO FRIĐES

Trener

SANTO FRIĐES

 

rvackiklubs

Trener

DAMJANOVIĆ SRETEN

 

rvackiklubs

Operativni trener

IVANKOV PREDRAG